PRIVACYVERKLARING

Netjes omgaan met jouw gegevens en dus je privacy, is voor mij vanzelfsprekend. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming. (AVG).

Contactgegevens

www.d-a-f.nl deze website wordt beheerd door Daphne Kleine

Adres: Hunzedal 102 9531GL Borger

Email: daphne@d-a-f.nl

Telefoon: 0622362889

KvK 85073911

BTW-id NL004049761B71

Persoonsgegevens die ik verwerk

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Als je bent aangemeld voor een (eventuele) workshop/training/masterclass/coaching dan verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mail, website om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en uitvoeren. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail en telefoonnummer in e-boekhouden.nl. Dit is mijn boekhoudprogramma. Zie de link voor de privacy voorwaarden. https://www.e-boekhouden.nl/voorwaarden/privacy  
Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Jouw naam en e-mail kan ik gebruiken voor het verzenden van een nieuwsbrief en mogelijk in de toekomst retargeting voor Facebook advertenties.

Indien jij je opgeeft voor mijn blog maillijst, komen jouw naam en email adres te staan in een word document. Deze staat op mijn computer en niet op een cloud.

Ik maak gebruik van een fotogalerij op mijn website en socialmedia kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s, video’s en naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en socialmedia account voor(in de toekomst mogelijk) direct marketing en socialmedia marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Recensies over mijn diensten bewaar ik tot 7 jaar en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

Ik verwerk jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik Google analytics en remarketing diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na 3 jaar na afhandeling verwijderen.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Alle gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten die jou een cadeau aan wil bieden of een van de familieleden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.
1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

  1. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  2. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  3. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  4. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar daphne@d-a-f.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar daphne@d-a-f.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D.A.F. (Daadwerkelijk Andere Fotografie)) tussen zit.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik ze heb ontvangen. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. De door u gebruikte browser wordt door de website geïnstrueerd deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser. Hierbij wil permanent overigens niet zeggen dat ze eeuwig op uw computer blijven staan. De meeste van deze cookies zullen naar verloop van tijd alsnog vervallen, al kan dat lange tijd duren.

Cookies weigeren

Je bent uiteindelijk de baas over jouw eigen computer. Je kunt altijd cookies weigeren, door je browserinstellingen aan te passen. Ook bieden de meeste browsers de mogelijkheid te zien welke cookies op jouw computer bewaard zijn. Je bent in staat ongewenste cookies van je computer te verwijderen. Hoe dat moet is afhankelijk van de webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox). Indien je cookies wilt weigeren of verwijderen, raadpleeg dan de handleiding van de webbrowser. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar daphne@d-a-f.nl.

Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met daphne@d-a-f.nl.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzingen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Daphne Kleine, januari 2022.