Van iets verdrietigs, iets moois maken.


Herinneringsfotografie en AfscheidsfotografieDaphne is de naam die ik heb gekregen.

Drenthe is de plek waar ik mij als Drent thuis voel.  Herinnerings- en afscheidsfotografie is waar mijn passie en mijn levenservaring elkaar versterken.  

 

Jouw pijn en verdriet kan ik niet wegnemen.

Wel kan ik je middels foto’s een hulpmiddel bieden wat troost en steun geeft tijdens een moeilijke periode.  Hoe verdrietig de periode rondom het afscheid en in de laatste levensfase ook mag zijn, de rode draad van liefde is altijd terug te vinden.

 

Vanuit die liefde wordt er gelachen, getroost, geknuffeld en dat geeft houvast.

Deze weet ik in beeld vast te leggen, waardoor de foto’s een krachtig hulpmiddel zijn.

 

Het leven komt en gaat. Ik leg het vast in zijn puurste vorm, zonder enige opsmuk.

Tastbare herinneringen die hulp bieden en laten zien dat de liefde te allen tijde aanwezig is.